Warsztaty Tai Chi

Organizujemy zajęcia i warsztaty Tai Chi dla firm, dzięki którym uczestnicy znajdą chwilę na odprężenie i wyciszenie, co przełoży się na lepszą koncentrację, sprawność i efektywność.

Stres, brak odpowiedniej ilości ruchu i odpoczynku sprawiają, że stajemy się zdekoncentrowani, zmęczeni i ostatecznie mniej efektywni. Jednoczenie obniża się nasza odporność, pojawiają się bolesne napięcia oraz bóle kręgosłupa. Wszystko to przyczynia się do gorszego samopoczucia oraz mniejszej wydajności w pracy.

Ruch przyczynia się do zwiększenia sprawności intelektualnej. Tai Chi jest sprawdzonym systemem angażującym ciało i umysł dla odnalezienia harmonii i równowagi. Przynosi to wymierne korzyści w codziennym funkcjonowaniu. Ciało i umysł stają się elastyczne. Praktyka Tai Chi sprawia, że jesteśmy odprężeni, wypoczęci oraz bardziej skoncentrowani, a jednoczenie pełni energii.

Korzyści dla firmy wynikające z wprowadzenia Tai Chi w pracy:
– większa koncentracja i jasność myślenia u pracowników
– integracja i zharmonizowanie zespołu przyczyniają się do zwiększenia jego efektywności
– pozytywny wizerunek firmy – jako środowiska przyjaznego i dbającego o pracowników
– lepszy stan zdrowia pracowników przyczynia się do mniejszej liczby absencji

Korzyści dla pracowników:
– lepsze radzenie sobie ze stresem, odprężenie
– lepsza kondycja, podniesienie sprawności i poprawa samopoczucia
– wzrost odporności

Treningi stacjonarne

Treningi stacjonarne dla pracowników to propozycja dla firm, które chcą regularnie inwestować w swoją kadrę. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy.

Warsztaty

Możliwa jest również forma warsztatów raz lub dwa razy w miesiącu. Oferta dostosowana jest programem, ilością dni i godzin do potrzeb grupy.

Zajęcia odbywają się w Państwa firmie lub innym wskazanym przez Państwa miejscu. Nie jest potrzebne żadne specjalne wyposażenie.