Tai Chi Chuan

Tai Chi to systemem ćwiczeń ruchowo-oddechowych należący do chińskich sztuk walki, który z czasem stały się metodą zachowania zdrowia. Korzyści jakie płyną z praktyki Tai Chi:
– odprężenie, relaks, wyciszenie
– większa sprawność fizyczna i lepsza koordynacja ruchowa, poprawa równowagi
– rozwijanie inteligencji kinestetycznej i pogłębianie świadomości ciała
– poprawa koncentracji i funkcjonowania mózgu
– wzmocnienie aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, stawów
– poprawa funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
– szlifowanie charakteru

Ćwiczenie Tai Chi podnosi podnosi poziom endorfin, co przekłada się na nasze dobre samopoczucie i odczuwanie radości. Systematyczna praktyka powoduje wzmocnienie całego ciała, daje poczucie lekkości i wewnętrznego spokoju.

Tai Chi jest praktyką taoistyczną, zgodnie z którą cały świat przenika zasada przeciwieństw yin – yang. Te dwa aspekty rzeczywistości wzajemnie się uzupełniają i nie mogą istnieć bez siebie, tak jak: ciemność-światło, pasywne-aktywny, puste-pełne. Również w ruchu Tai Chi wyróżnić można dwie fazy: unik i atak, którym towarzyszy wdech i wydech. W praktyce tej dąży się do równowagi między yin i yang, co znajduje to odzwierciedlenie w formach ruchowych.

Zajęcia

Zajęcia zaczynają się od rozgrzewki i rozciągania, dzięki czemu ciało nabiera elastyczności. Większa swoboda ruchu umożliwia przyjmowanie różnych pozycji. Następnie przechodzimy do nauki nowych ruchów oraz powtarzamy znane układy. Nauczamy na wszystkich poziomach zaawansowania:
– style Chen i Yang
– formy z bronią: miecz, szabla, kij, wachlarz bojowy

Zajęcia prowadzi Mistrz Nam i  Zofia Lelek

 

Dla postronnego obserwatora Tai Chi to seria powolnych płynnych ruchów przypominających taniec. Ruchów o pięknych choć mało zrozumiałych nazwach w rodzaju „Biała czapla rozpościera skrzydła” lub „szukanie szpilki na dnie morza”. Każdy z ćwiczących zapytany o cel tych ruchów odpowie być może co innego. Dla jednych jest to rodzaj gimnastyki zdrowotnej regulującej oddech i rytm serca i wywierającej zbawienny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Inni uważają Tai Chi za rodzaj praktyki medytacyjnej uspokajającej umysł i oczyszczającej go z niepotrzebnych myśli, wyobrażeń, emocji. Są też tacy, którzy postrzegają Tai Chi jako praktykę psychosomatyczną, i tacy, którzy zaliczają Tai Chi do sztuk walki.

Na pozór wszystkie próby określenia czym jest Tai Chi nawzajem się wykluczają. Sprzeczność ta jest jednak pozorna. Istotę Tai Chi stanowi bowiem pewna zasada, którą można zastosować we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach. W trakcie walki na przykład, zasada ta wyraża się w niestawianiu oporu i takim pokierowaniu energią przeciwnika by skierowała się ona przeciw niemu. Aby osiągnąć najwyższy stopień wtajemniczenia potrzebne są lata praktyki, podczas której uczymy się słuchać własnego ciała koncentrując się na poszczególnych ruchach i oddechu. Uczymy się także pewnego sposobu rozumienia świata, którego podstawę stanowi taoistyczna zasada działania przez powstrzymywanie się od działania.